5. GRANIČNI PRAVAC VRLIKA — SINJ

Prvi znak za granični pravac Vrlika—Sinj jeste, u stvari, posljednja gromila granične polukružne linije oko Vrlike, koja se završava u Krču. U vrijeme ovog razgraničavanja od Vrlike prema Siniju prostirale su se bogate i velike šume. Druga gromila na ovom pravcu nalazila se ispod Golog brda,[1] blizu lokaliteta koji se tada nazivao Bajramov dolac,[2] »u velikoj šumi«. Granica je zatim prelazila preko ovog doca, a treća gromila postavljena je na rubu brda, odakle granica produžava u pravoj liniji, prelazi to brdo i put koji iz Vrlike vodi u selo Otišić,[3] a četvrta gromila postavljena je, također u šumi, s lijeve strane puta. Granična linija uskoro zalazi u atar sela Otišić, a peta gromila postavljena je »u brdu pod nazivom Dubrava,[4] naprema spomenutom selu«. Šesta gromila nalazila se pored jedne velike jame u Otišićkoj dubravi, na mjestu koje se u dokumentima o razgraničenju naziva Vlaka.[5] Pravac granične linije i dalje vodi preko ovog ravnog ali kamenitog područja, a sedma gromila postavljena je na rubu atara sela Otišić, zapravo »na mjestu pod nazivom Kriva draga«,[6] u kojoj se zalazi na područje sela Maljkovo.[7] U ataru ovog sela postavljene su tri sljedeće gromile: osma »na mjestu pod nazivom Krstacdol«,[8] »pored zimskog prebivališta za ove serdara Vučkovića«,[9] deveta »pored dola-klanca koji postoji u Tvrdoj dragi«,[10] i deseta na njivama Poljice[11] »na brežuljku koji se nalazi između Ponora[12] i Seline«.[13] Granični pravac odavde vodi preko brda, a sljedeća, jedanaesta gromila postavljena je na području sela Potravlje,[14] na obradivom zemljištu, dvanaesta je bila u Potravničkom gaju,[15] odakle granični pravac nailazi ispod sela Potravlje, koje ostaje na desnoj strani toga graničnog pravca, dakle na mletačkom teritoriju, a trinaesti pogranični znak postavljen je između dva golema hrasta, na desnoj strani puta koji vodi u selo, »ispod Blaževića kuće«.[16] Četrnaesta gromila postavljena je na njivi »ispod kuće nekog Baranovića«,[17] a petnaesta »ispod jednog velikog panja s krstom u Krisovoj njivi,[18] ispod Silovića kuće«[19] u Potravlju. Od ove do sljedeće, šesnaeste gromile, koja je bila znatno veća od ostalih, moglo se dobaciti kamenom iz ruke, a postavljena je u njivi naprema vrtači koja leži s donje strane puita Otišić — Potravlje. Granica je dalje išla ovim putom, a sedamnaesta gromila postavljena je »blizu gaja, uvrh njive, ispod spomenutog puta«. Granica je sada nailazila pored Satrićke lokve,[20] koja se tada nazivala Šilovića lokva — lokva je ostala na mletačkom teritoriju — išla pravom linijom puta do otvorenog prostora, ovdje prelazila na desnu stranu puta i izbijala u polje sela Satrić,[21] gdje je, na desnoj strani puta postavljena osamnaesta gromila. To je lokalitet koji se i danas naziva Kula. I devetnaesta gromila postavljena je u istom polju i u istom smjeru, a dvadeseta na jednoj velikoj stijeni u krčevini koja se nalazi s gornje strane ovog polja.[22] Granični pravac odavde vodi na brežuljak koji se nalazi u ovoj krčevini. Na njemu je postavljena dvadeset i prva gromila. Granica odavde produžuje preko velikog gaja i izbija na raskršće u ataru sela Satrić. Dvadeset i druga gromila postavljena je na ovom raskršću. Granični pravac od ovog raskršća produžuje preko jednog vrletnog klanca,[23] zalazi u područje sela Hrvače,[24] i iznad samog Zrnačkog vrila[25] postavljena je dvadeset i treća gromila.

Pravac sada prolazi kroz šumu, a dvadeset i četvrta gromila postavljena je »na velikoj staroj gromili, na zemljištu pod Hrastovima«.[26] I dvadeset i peta gromila postavljena je u ataru ovog sela, u njivama prema Plišivici,[27] na lokalitetu koji mještani nazivaju Njivetine.[28] Granični pravac odavde vodi preko klanca Točilo,[29] ide šumovitim grebenom i na stjenama »iznad jezera,[30] u granicama sela Lučani,[31] na mjestu koje se vidi iz Sinja« postavljena je dvadeset i šesta gromila. Posljednja gromila na ovom pravcu, dvadeset i sedma po redu, bila je velikih dimenzija, a postavljena je na jednoj litici na grebenu koji se tada nazivao Šimrakove stijene.[32]


[1] Golo brdo, proteže se jugoistočno od Vrlike. Narod to izgovara kao jednu riječ: Golobrdo.

[2] U ZA (117 a) Bajramov Dolaz. Ovaj dō mještani danas nazivaju Barjanov dolac, nalazi se na desnoj strani ceste Vrlika—Sinj, udaljen 4—5 km od Golobrda.

[3] Otišić, selo jugoistočno od Vrlike, otprilike na polovini rastojanja Vrlika—Potravlje.

[4] Brdo pod ovim nazivom ne postoji. Dubrava na području sela Otišić predstavlja ravnicu obraslu niskom šumom, koja se samo djelimično obrađuje. Najveći njen dio služi kao ispasište za stoku.

[5] Na području Dubrava u selu Otišić postoje Vlake Gajića i Vlake Petrovića.

[6] Ova se draga nalazi između sela Otišić i Maljkovo mještani je danas nazivaju Ustić-draga.

[7] Maljkovo, selo na polovini puta između Vrlike i Sinja.

[8] Kristacdol se danas naziva Krstače. Nalazi se na području sela Maljkovo. Krstače su obradivo zemljište, većinom oranica.

[9] Prezime Vučković također nisam mogao utvrditi na ovom terenu.

[10] Tvrda draga, danas se naziva Mejačka draga. Udaljena je oko 800 metara od dola Krstače.

[11] Poljice, obradivo zemljište, koje pripada stanovnicima sela Maljkovo. Leži zapadno od Maljkova, a jugoistočno od Otišića.

[12] Ponor se naziva mjesto gdje ponire rječica Raba, koja izvire u Tošiću — zaseoku sela Otišić.

[13] Seline, brijeg sa nešto obradivog zemljišta, na području sela Maljkovo.

[14] Potravlje, selo jugoistočno od Maljkova.

[15] U ZA (117 b) Potravnicie luogo detto Gai Potravnizchi... Potravnički gaj, nalazi se na sjevernoj strani sela Potravlje.

[16] U ZA (117 b) Blasseve Ciuchie. Prezime Plazović, odnosno Blaćević danas ne postoji u ovoj okolini.

[17] U selu Potravlje više ne živi ni jedna porodica Baranović ili Šilović, ne postoji više ni naziv Krisova njiva.

[18] Vidi prethodno.

[19] Vidi prethodno.

[20] Šilovića lokva — danas Satrićka lokva, na području sela Satrić jugoistočno od Potravlja.

[21] Postoji Gornji i Donji Satrić. Imajući u vidu granični pravac, ovdje se radi, svakako o Donjem Satriću, istočno od Potravlja.

[22] Ovo je danas obradivo zemljište koje mještani nazivaju Krčevina.

[23] Ovaj se klanac nalazi upravo između sela Satrić i Hrvače. U neposrednoj blizini danas žive porodice Alebić.

[24] Hrvače, selo sjeverno od Sinja, na cesti Knin—Sinj.

[25] Zrnačko vrilo, nalazi se kod Matasovih i Alebića kuća, na području koje se nalazi između sela Hrvače i Satrić. To je samo vrelo, koje u ljetnim mjesecima zasuši.

[26] Mještani ovaj lokalitet danas nazivaju Grabovina. U blizini žive porodice Radan i Paladin.

[27] Plišivica, planina, sjeverozapadno od Sinja.

[28] Njivetine se nalaze između planine Plišivice i sela Hrvače. U blizini stanuju porodice Doljanin.

[29] Klanac Točilo nalazi se između sela Hrvače i Lučane.

[30] Radi se o jednom malom jezeru koji mještani nazivaju Runjino jezero i Jezerce.

[31] Lučane, selo zapadno od Sinja.

[32] U ZA (118 a) Simbracove Stine, to je današnja Vulića greda.