Granice Bosanskog pašaluka

Ešref Kovačević

GRANICE BOSANSKOG PAŠALUKA PREMA AUSTRIJI I MLETAČKOJ REPUBUCI PO ODREDBAMA KARLOVAČKOG MIRA