4. GRANIČNI LUK OKO VRLIKE

Od posljednje gromile, postavljene na graničnom pravcu Knin—Vrlika, započinje polukružna linija oko Vrlike. Prvi znak na ovoj liniji — gromila od kamena — postavljen je »na njivi ispod zemljišta pod hrastovima«, iznad stare gromile i kamenog zida.[1] Odavde je granična linija vodila preko Vučje glavice,[2] a druga gromila, napravljena od kamena i zemlje, podignuta je u njivi s desne strane puta koji iz Knina dolazi u Vrliku. Brežuljak koji se nalazi naprema ovoj gromili, a s lijeve strane spomenutog puta, ubilježen je kao treći pogranični znak. Četvrta gromila, opet od kamena i zemlje, postavljena je »ispod kuće podanika hrišćanina Marojevića«.[3]

Peta gromila nalazi se ispod njiva blizu šume, »u uvali, na mjestu poznatom pod nazivom Duboka draga«,[4] šesta na kamenitom platou koji se i danas naziva Pod,[5] na području sela Kosore,[6] sedma »na zemljištu pod hrastovima, iznad kuće kosorskog hodže«,[7] a osma na upadljivom brežuljku, »na lijevoj strani kuće hodže sela Kosore«, iznad jednog hrastika, »na mjestu boje gleda u polje«. Granična linija, stalno u luku, išla je odatle prema »kući Durakbegovića«,[8] kroz hrastik koji se nalazio prema njoj, prolazila desnim rubom sljedećeg hrastika koji se nalazio na prilazu kući s donje strane, i na podvornici ispod Durakbegovića kuće bila je postavljena deveta gromila. Deseta gromila nalazila se »na ravnom mjestu na livadi Durakbegovića« odakle je granica prolazila kroz Lug[9] i vodila do jedanaeste gromile, postavljene »među šumama«, odakle je izlazila na brežuljak Prekoricu,[10] na kojemu je postavljena dvanaesta humka »pored Murselagića šume« a pokraj stare gromile. Trinaesti pogranični znak na ovom sektoru bila je humka od zemlje, a nalazila se »u Murselagića šumi, pored jezera u kojemu uvijek ima vode«,[11] a četrnaesti znak postavljen je opet u ovoj šumi a nalazio se na desnoj strani kolskog druma koji dolazi u Vrliku iz sela Vinalić.[12] Petnaesta humka postavljena je »u šumi Kotarevića«,[13] šesnaesta usred njive na koju se nailazi pošto se u lučnoj liniji prođe kroz ovu šumu, sedamnaesta »između Slane vode[14] i mlinskog puta«, osamnaesta na brdu iznad uvale, koja se tada nazivala Ježevina,[15] a devetnaesta između dva puta od kojih je jedan vodio prema Vukovića mostu[16] na Cetini, koji je sada potopljen jezerom HE Peruča, a drugi prema opkopu koji je tada postojao iznad sela Kalinić.[17] Dvadeseta humka postavljena je na brežuljak, »ispod Mešića kuća[18] u selu Podosoju«,[19] a dvadeset i prva gromila, kojom se završava kružna linija oko Vrlike, postavljena je iznad Mešića kuća, u hrastiku koji se tada nazivao Krč.[20]


[1] Ovi zidovi, debeli preko 2 metra, postoje i danas. Tu se, po kazivanju domaćeg stanovništva, decenijama sklanjao narod u slučaju opasnosti.

[2] Nepoznato.

[3] Dok u turskom tekstu jasno piše Marojević, dotle u ZA (116 b) piše Marevich. Danas ovdje žive brojna domaćinstva porodice Novoselac, koja ima nadimak Marovac, zato što su ovu zemlju svojevremeno »kupili njihovi stari od vlasnika koji se zvao Marovac«.

[4] To je vrletni, krševiti teren, koji se danas naziva Duboki Paronac, a nalazi se s lijeve strane ceste Knin—Vrlika.

[5] U ZA (116 b) Pod Cozzorschi — današnji lokalitet Pod, koji je ravan i sa mnogo kamena. Služi kao ispašište za stoku sela Kosore. Nalazi se također s lijeve strane ceste Knin—Vrlika.

[6] Kosore, selo sjeverno od Vrlike.

[7] ZA (116 b): Casa di Cossor Hoza.

[8] ZA (116 b) Casa di Durch Begovich.

[9] Riječ je o lokalitetu koji se i danas naziva Lug.

[10] Na ovom području danas ne postoji lokalitet pod ovim ili sličnim nazivom.

[11] Danas pod vodom jezera HE Peruča.

[12] Vinalić, selo sjeverozapadno od Vrlike.

[13] U ZA (117 a) Cottarich. Ovakvo ili slično prezime danas ovdje ne postoji.

[14] Riječ je o nekadašnjem Slanom potoku, koji je sada potopljen jezerom HE Peruča.

[15] U ZA (117 a) Giazurina. To je Ježević — područje s lijeve strane Cetine, sjeveroistočno i istočno od Vrlike.

[16] Riječ je o nekadašnjem Vukovića mostu preko Cetine. Danas je i on potopljen akumulacionim jezerom HE Peruča.

[17] Kalinić, selo jugozapadno od Vrlike.

[18] Danas u ovom kraju postoji više domaćinstava stare porodice Mečić.

[19] Podosoje, selo jugoistočno od Vrlike.

[20] Među mještanima odavno nije u upotrebi ovaj naziv.