HVALA TI, O VJEČNI BOŽE!

Hvala Ti, o Vječni Bože, za ni’mete nebrojene
Koje si nam u obilju na koraku svakom dao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, na pomoći neizmjernoj
Što sad znadem dosta toga što ranije nisam znao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, što znam da će zgriješiti
Svako ko bi osim Tebe drugoga u pomoć zvao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, što znam da Ti je najbliže
Čovjek onda kad je Tebi iskreno na sedždu pao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, što sam bio vrlo sretan
Uvijek kad sam za Ibadet od sna vrijeme otimao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, što sam uvijek kada god sam
Učio Kur’ani Kerim tako snažno uživao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, što znam da sam u Namazu
Izravno pred Stvoritelja čitavog svijeta stao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, na pomoći pa sam s duše
Zavist, mržnju, nepokornost, oholost i sumnju sprao!

Hvala Ti, o Vječni Bože, na milosti nepresušnoj
Što si mnogu moju dovu primio i uslišao!