JEDNA DOVA

Smiluj mi se, Vječni Bože, daj da cijelo biće moje
Prožima svijest da si Ti Bog, a sve drugo roblje Tvoje!

Smiluj mi se, Vječni Bože, daj da mi u svakom dahu
Jača čista ljubav prema Tebi i Resulullahu!

Smiluj mi se, Vječni Bože, i daj da mi svakog trena
Duša bude svjesno, svjesno Zikrullahom zabavljena!

Smiluj mi se, Vječni Bože, i daj da u svakom danu
Budem svjesno od koristi svojoj braći u Imanu!

Smiluj mi se, Vječni Bože, i učini da poživim
Samo dotle dok se svjesno veličini Tvojoj divim!

Smiluj mi se, Vječni Bože, pa rastanak s ovim svijetom
Kad god bude nek mi bude s Kelimei šehadetom!

Smiluj mi se, Vječni Bože, pa nek mi na Ahiretu
Život teče u Tvom Ašku, Rahmetu i Magfiretu!