NA’T

Muhammed je Božji Nur što iz mraka izvodi
Muhammed je Božji Dar što u sreću uvodi

Muhammed je u srcu mumimskome uvijek
Muhammed je vjerniku nada i za sve lijek

Muhammed je dušama mumina dah i hrana
Muhammed nas nauči ljepotama Imana

Muhammed je najveći ljudskom rodu dobrotvor
Muhammed je obeć’o svom ummetu Zagovor

Muhammed je vjerniku i od života draži
Muhammed nas uvijek krijepi, diže i snaži

Muhammed nas ispravno vodi kroz svako doba
Muhammed nas svjetuje od bešike do groba

Muhammed je najveći učitelj svim ljudima
Muhammed je najljepši uzor svim muminima

Muhammed je prijatelj svakom stvoru najbolji
Muhammed je pomagač svakome u nevolji

Muhammed je istjer’o iz muminske duše strah
Muhammed nas nauči: "La ilahe illellah!"