SPOZNAJE

Ko priznaje daje Božja iznad svake moći moć
Taj robuje samo Bogu, veliča Ga dan i noć.

Ko zna da je Kur’an svijetu iznad svake časti čast
Taj će znati kad preseli i džennetska šta je slast.

Ko zna daje najveći od poslanika poslanik
Naš Muhammed Resulullah taj je Božji štićenik.

Ko priznaje da je Iman iznad svakog dara dar
Toga će na oba svijeta čuvati Bog, Gospodar.

Ko priznaje da je svakom muslimanu bratu brat
Taj će lahko, svjetla čela na Mahšeru dževab dat’.

Kome je sticanje znanja iznad svakog truda trud
Taj Božiju volju slijedi, taj ne živi uzalud.

Kome god je dobročinstvo iznad svakog čina čin
Njegovo je srce čisto, ispravan je njegov din.

Ko priznaje srcem svojim daje samo praha prah
Taj nikada neće znati šta je očaj, šta je strah.

Taj zna da je ovaj svijet samo jednog trena tren
Na obadva svijeta taj je, blago njemu, usrećen.