12. GRANIČNI LUK OKO ČITLUKA I GABELE

Od posljednje gromile na pravcu povučenom od Vrgorca započinje polukružna granična linija oko Čitluka i Gabele. Od ove gromile ona skreće ulijevo, prelazi preko jezera na lijevu stranu i vodi do prve gromile na ovom luku, postavljene »iznad puta koji vodi prema Gabeli«. Luk granične linije odavde ide uzbrdo, probija se kroz krševito područje i dolazi do »velike gromile poznate pod nazivom Trogrla«.[1] Ispod te gromile i s njene desne strane postavljena je druga gromila. Granica odavde izbija na krševiti greben gdje je postavljena treća gromila. Četvrta gromila nalazila se ma samom vrhu Milanovače,[2] odakle se polukružna linija spušta prema Zaluškom jezeru,[3] a peta gromila postavljena je na padini. Granični luk odavde vodi preko jezera, zatim preko močvarnog zemljišta i izbija na rijeku Bušinu,[4] gdje je, pored jedne šikare, postavljena šesta humka od zemlje. Granica odavde uskoro prelazi preko Bušine, izbija u polje, a sedma humka postavljena je »naprema stružkoj kuli«.[5] Ostavljajući ovu kulu na turskom teritoriju, granični luk odavde prelazi preko druma koji vodi u Čitluk, produžuje prema Trebižatu,[6] i nedaleko od ove rijeke, »na mjestu koje gleda prema rijeci«, postavljena je osma humka od zemlje. Deveta humka postavljena je »u Otoci«,[7] a granična linija odavde, u luku, prelazi Veliku lug,[8] i izbija na Neretvu, gdje je, kao deseti pogranični znak, ubilježeno stablo bijele jasike,[9] koje je bilo čuveno među domaćim stanovništvom. Jasici su okresane grane. Odavde granica prelazi preko Neretve, izbija na Krivaču,[10] i »na mjestu pod nazivom Drače«,[11] u blizini Neretve, postavljena je jedanaesta humka. Granica odavde vodi preko polja, i stalno u luku, dovodi do dvanaeste humke, koja je postavljena »na desnoj strani javnog, kaldrmisanog puta« koji ide iz Gabele prema Mostaru. Pošto pređe ovaj put, granica odavde izbija na područje Knežpolje,[12] gdje je postavljena trinaesta humka »blizu hadži Muratovog hendeka«. I četrnaesta humka postavljena je u ovom polju, petnaesta se nalazila ispod lokaliteta koji se i danas naziva Vučji brod,[13] iznad sela Višići,[14] a šesnaesta, u ataru ovog sela, »pokraj vinogradskog hendeka Mustafage Joldžića«. Granica odavde ide prema mostu sela Višići. Sedamnaesta humka postavljena je »u vinogradima«, a osamnaesta, paralelno s mostom. Granični luk sada vodi prema barovitom terenu. Devetnaesta humka postavljena je u njivama. Granična linija odavde prelazi preko barovitog zemljišta, zatim preko gaja, i na mjestu koje mještani i danas nazivaju Krčevina,[15] postavljena je dvadeseta humka. Granični luk odavde vodi prema Krupi.[16] Blizu ove rijeke, »na Mustafaginoj njivi Voznik«,[17] postavljena je dvadeset i prva humka. Odatle granični luk prelazi preko Krupe, i u obližnjoj šumi, koja se u dokumentima naziva Radojev lug,[18] postavljena je dvadeset i druga humka, koja je bila izuzetno dugačka. Granica odavde prolazi močvarnim i šumovitim područjem, u Radivojevoj jaruzi[19] prelazi preko mjesta gdje stalno leži voda,[20] i jednom brijestu,[21] koji se nalazi u neposrednoj blizini, na desnoj strani jaruge, okresane su grane. Ova jaruga i brijest ubilježeni su u dokumenta o razgraničenju kao dvadeset i treći znak. Kružna linija odavde vodi prema dvadeset i četvrtoj gromili od kamena, postavljenoj iznad obradivog zemljišta, blizu brda, odakle se granični luk penje do posljednje gromile na polukružnoj liniji ovoga sektora granice, koja je postavljena u šumi jugoistočno od Gabele. Ova šuma i danas nosi naziv Varda.[22][1] Trogrla, jama koja se i danas tako naziva. Nalazi se sjeverozapadno od Milanovače.

[2] Milanovača, brdo sjeverozapadno od Gabele. Na njenom vrhu i danas postoji gromila koju mještani nazivaju Milanovačka gromila.

[3] Zalug, u narodu se čuje i Zaluzi. To je obradiva ravnica na kojoj najbolje uspijeva vinova loza.

[4] Bušina, rijeka i obradivo zemljište, sjeverno od Zaluga, a jugozapadno od sela Gorica, oko 3 km od Gabele.

[5] Selo Struge nalazi se na desnoj obali Neretve, sjeverno od Gabele. Ostaci kule postoje i danas. Iznad Struga, preko Trebižata, postojala je sve doskora i Čučkovića kula. Porušena je za vrijeme izgradnje pruge Sarajevo—Ploče.

[6] Trebižat, desna pritoka Neretve, izvire ispod planine Ja-godnice. U gornjem toku nosi naziv Tihaljina, kroz Ljubuško polje Mlada, a u donjem toku Trebižat. Južno od Čapljine, kod sela Struge, ulijeva se u Neretvu.

[7] Otoka, tako se i danas naziva selo i obradivo zemljište koje se nalazi s desne strane Neretve.

[8] Büyük lug, u ZA (123 a) Basco Grande — Veliki lug, danas nepoznato.

[9] U ZA (123 a) ... detto in Illirico Bila Giasica ...

[10] Krivača, obradivo zemljište uz rijeku Bregavu, ispod današnjeg sela Klepci, lijevo od magistrale od koje je udaljeno oko 700 m.

[11] Drače — danas Dukat drače, plodno zemljište između Krivače i Knežpolja.

[12] Knežpolje, selo i obradivo područje između sela Klepci i Čeljevo.

[13] Vučji brod, naziv za ravnicu na lijevoj strani magistrale Sarajevo—Ploče. Nalazi se između sela Čeljevo i Višići.

[14] Višići, selo istočno od Gabele, na lijevoj strani Neretve.

[15] Krčevina, kako se i danas naziva ovaj lokalitet, prostire se pored rijeke Krupe, ispod sela Višići. Vlasništvo je poljoprivrednog dobra Hutovo blato.

[16] Krupa, rijeka koja se južno od Gabele ulijeva u Neretvu kao njena lijeva pritoka.

[17] Voznik, među mještanima nepoznat naziv.

[18] Radojev lug — danas Radov lug, obradivo zemljište na lijevoj obali rijeke Krupe.

[19] Ovaj naziv nije u upotrebi.

[20] To je današnja Svinjarica. Nalazi se ispod željezničke pruge uzanog kolosjeka i brda Varda.

[21] U ZA (123 b) ... e un albero nominato in Illirico Brist.

[22] Varda, brdo jugoistočno od Gabele, između Hutova blata i Zvijezdine.