12. GRANICA PREMA HRVATSKOJ

Od humke postavljene na Ravnom Poštaku granica silazi do Vilinog klanca,[1] u kojemu je, s lijeve strane puta, postavljena prva humka za ovo područje. Granična linija odavde vodi pravo na vrh Crnog vrha, koji je bio poznat i pod imenom Runava glavica.[2] Na ovom vrhu postavljena je druga humka, velika i od kamena, a drveće oko nje bilo je sasječeno i neposredna okolina raskrčena. Treća humka postavljena je u Zujinom polju,[3] odakle se granica uspinjala »i na mjestu zvanom Rujnak«[4] postavljena je četvrta humka.

Odavde je granična linija izlazila na vrh brda Kita,[5] na kojemu je, pored njive, postavljena peta humka. Šesta se nalazila nedaleko od današnjeg zaseoka Pašići, u Metiljavom docu,[6] pored jednog hrasta, a sedma na mjestu pod nazivom Bilo brdo.[7] Osma humka nalazila se na Otonskom brdu, koje se tada nazivalo i Otonsko bilo,[8] a deveta na području Otona, »usred njive s lijeve strane puta«. Granična linija odavde, prešavši preko potoka Kusac,[9] vodi uzbrdicom i uzlazi na Debelo brdo,[10] na čijem se vrhu koji se zove Medvidija glavica,[11] završava tursko-austrijska, a nastaje tursko-mletačka granica. Predstavnici svih triju država zajednički su odlučili da se ovo mjesto, koje predstavlja stvarnu tromeđu, označi ljepše i izrazitije, pa je podignuta »jedna velika humka, bolja, ljepša i viša od ostalih« i postavljeni su posebni znakovi na tri strane, koji su ukazivali na granične linije između Austrije i Turske, Austrije i Mletačke Republike i Mletačke Republike i Turske.[1] Vilin klanac, sjeverozapadno od sela Plavno, jugoistočno od Male Popine.

[2] Kod Srkulja (str. 36)... Cerni Virh, e coll’ altro nome

 

Runade Glaniza ... i nap. 3: Runja Glavicza i Runjava Glavica. Riječ je o Crnom vrhu južno od Vilin klanca a sjeverno od Žujinog polja, a ne o Crnom vrhu iznad Vilin klanca, koji ostaje prilično istočno od granične linije.

[3] Žujino polje, južno od Vilin klanca a zapadno od Plavna.

[4] Rujnak, Rojnak ili sl. Kod Srkulja (str. 36, nap. 7) Ruinac, odnosno Runjak. Nepoznato.

[5] Kita, brdo koje se nalazi istočno od sela Pribudić a sjeverno od Otona. Danas se ono naziva Čupkovića kita. Leži s desne strane vijadukta na željezničkoj pruzi Knin—Gračac.

[6] Metiljavi dolac, kod Srkulja (str. 36, nap. 8) Metlevi Dolaz, odnosno Metaljavi Dolacz i Metuljavi Dolacz, nalazi se istočno od Bendera, kod današnjeg zaseoka Pašići.

[7] Bilo brdo, i danas pod istim nazivom. Kod Srkulja (str. 36) Billa Berdo. Na njemu također postoji tzv. gradina. Bilo brdo leži južno od Čupkovića kite.

[8] Brdo iznad Otona — sela sjeverozapadno od Knina. Danas je preovladao naziv Crkveno brdo, po crkvi sv. Ilije, koja se nalazi na njegovom vrhu. I danas postoje prilično dobro očuvani ostaci pogranične gromile.

[9] Kusac, lijeva pritočica Zrmanje. Ističe iz malog planinskog jezera koje se zove Kusačko jezero.

[10] Debelo brdo, sjeverozapadno od Knina.

[11] Medvedija glavica, danas Medveđak, vrh Debelog brda, koje leži sjeverozapadno od Knina.