DOVA

Dova

Hvala Tebi! Vječnom Boga! Stvoritelju svih svjetova
Svemilosnom i Svemoćnom! Gospodaru Sudnjeg dana!
Samo Tebe mi slavimo i molimo s bezbroj dova:

Uputi nas pravim putem, putem kojim sa svih strana
Sipaš svoje blagodati koje znamo i ne znamo!
Sačuvaj nas svoga gnjeva i ne daj da zalutamo!

Budi slavljen Gospodaru, u srcima sviju ljudi.
Od Mašrika do Magriba, dok Prostor i Vrijeme živi!
Svemoć Tvoja u svakome neka strah i nadu budi
I neka se sve stvoreno Sveumjeću Tvome divi!
Rahmetom nam svojim, Bože, vječnoj sreći put pokaži!
Bratsku ljubav, o Svemoćni, bratsku ljubav nam osnaži!

Bože, daj da svi k’o jedan držimo se svjesno svega
Što nam posla u Kur’anu kao Rahmet svoj najveći
Preko milog Muhammeda – svog Resula Posljednjega
Jer to vodi pravim putem i istinskoj, vječnoj sreći!
Samo Ti si Svemogući koji sve što hoće može
Pa i ovu našu dovu uslišaj nam, dragi Bože!

Dova

Završeno uoči Lejlei Berata 14. šabana 1399 (8.7.1979.) godine.
Kompletiranje završeno 1993. godine.