OPROSNI HADŽ

Žarko sunce s vedrog neba Arabiju svjetlom kupa
I na nebu i na zemlji svečana je atmosfera
Neviđena dotad vojska bijelih ihrama stupa
Sa istoka i zapada i sa juga i sjevera.
Svi su pošli na Arefat s toplom nadom i velikom
Željom da se još jedanput sretnu s Božjim Poslanikom.

Tvrda zemlja, vrelo sunce, ali miris sa svih strana.
Kud god gledaš s Arefata svud se ljeska more bijelo
Jer tu preko sto hiljada u ihramim’ muslimana
Stoji kao jedan čovjek, diše kao jedno tijelo.
Više nego ikad prije svaki od njih sada shvaća
Da su muslimani jedno i da su svi braća, braća!

Tu u živom moru ljudi što čekaju da Ga čuju
Održ’o je Resul govor – svoju Hutbu oproštajnu
I iznio sve principe koje treba da poštuju
Muslimani ako žele budućnost k’o prošlost sjajnu.
Pravi put je pokazao sasvim jasno cijelom svijetu
Pravi put što vodi sreći ovdje i na Ahiretu.

I još jedan, vrlo važan, događaj se tada zbio:
Objava je zadnja stigla Muhammedu toga dana
Kojom Allah saopćava daje svijetu objavio
Sve što treba objaviti, i daje Din muslimana
Uzvišena vjera islam - Allahova vjera sveta
Vjera Božjih blagodati i sreće na oba svijeta.

 

Ko želi da stekne Džennet i najljepše društvo ima
Nek’ pozdravlja Poslanika Salavat-u selamima!

Salavati

Od istina, Poslaniče, koje sam o Tebi znao
S najdubljim sam poštovanjem sve o Tebi napisao
I molim Allaha dragog da rastanak s ovim svijetom
Kad god bude nek mi bude s Kelimei šehadetom!

        Kada god te put nanese
    o jutarnji vjetre svježi
kroz grad Božjeg Poslanika

Prenesi naš selam Revdi
     jer u njenim njedrim' leži
         svih svjetova čast i dika!