PRVI MUSLIMANI

Salavat

Svjestan volje Allahove i zadatka prečasnoga
Muhammed je započeo punom snagom duha svoga
Najmilije i najbliže da svjetuje, da ih zove
U naručje prave sreće, čiste vjere Allahove.

Poslije Hadidže koja prva primi din Allaha
Islam primi dijete Ali – amidžić Resulullaha.
Treći priđe Zejd Harisov – Muhammedov rob odani
A četvrti Ebu Bekr – bogati i poštovani.

Moćnom snagom Božje riječi, snagom novih ideala
Širila se polagano zajednica ova mala
Dobri Osman, sin Affanov, peti joj je pristupio,
Vrli Abdur-Rahman Avfov šesti je musliman bio.

Dičnog Talhu kao sedmog oduševi vjera ova
A osmoga: hrabrog Sa’da – sina Ebu Vekkasova.
Deveti se odazvao na poziv Resulullahov:
Zubejir Avvamov. Za njima: Ebu Ubejde Džerrahov.

Božja vjera krčila je polagano sebi pute,
Dobivala pristalice, ali i dušmane ljute.
Rušila je sve razlike zbog kojih se ljudi glože:
Po porijeklu i bogatstvu, narodnosti, boji kože.

Snagom svojih ideala, snagom moćnog, Božjeg slova
Iz dana se u dan širi čista vjera Allahova.
Prilazi joj muško, žensko, bijelci, crnci, stari, mladi,
Bogataši i robovi, sjedioci i nomadi.

Tekbir