10. GRANIČNI LUK OKO VRGORCA

Od posljednje gromile postavljene na pravcu Zadvarje—Vrgorac započinje polukružna linija granice oko Vrgorca. Skrenuvši ulijevo ona prolazi strmom, krševitom i šumovitom padinom planine Motokita i izbija na mjesto gdje se dodiruje područje Duboke Drage,[1] koja je ostala na mletačkom teritoriju sa područjem sela Prapatnica, koja je ostala na turskom teritoriju. Tu je postavljena prva gromila. Odavde luk granične linije ide preko Nadbanje,[2] gdje je, pored puta, postavljena druga gromila. Odavde izlazi na brdo Orah,[3] gdje je, »na mjestu pod nazivom Banja«[4] postavljena treća gromila. Kružna linija granice odavde vodi i dalje kroz šumu, a četvrta gromila postavljena je na »Bubrigu,[5] ispod uvale Vanjača,[6] na mjestu pod nazivom Orah«.[7] Granični luk odavde vodi do pete gromile postavljene na Bubrigu, »iznad izvora Cernice«,[8] odakle, kroz šumu, dovodi do šeste gromile, postavljene opet na Bubrigu, »iznad Brestova polja«.[9] Kružna linija granice se odavde spušta. Sedma gromila postavljena je na rubu Brestova polja, u samom podnožju Bubriga, odakle granični luk prelazi preko puta, ide obradivim zemljištem i dovodi do osmog graničnog znaka na ovom sektoru, humke od zemlje, postavljene »na Ibrahim-hodžinoj njivi, na zemljištu Mramor«.[10] Prešavši preko ovog plodnog zemljišta, kružna linija oko Vrgorca izlazi na Bilobrig.[11] Tu je, »na serdar Ali-aginoj njivi« postavljena deveta humka, deseta je bila na obradivom zemljištu »pod nazivom Prokopica«,[12] a jedanaesti pogranični znak, gromila od kamena i zemlje, postavljena je na prostoru »između vode Raskršnice[13] i Prokopice«. Dvanaesta gromila, također od kamena i zemlje, postavljena je s donje strane mosta koji se nazivao Pelkovac,[14] »na dizdar-aginoj zemlji«.[15] Most je ostao na mletačkom teritoriju. Odavde granični luk, idući još uvijek poljem, izbija na mjesto Vučine,[16] gdje je, iznad puta, postavljena trinaesta, a posljednja humka oko Vrgorca, četrnaesta po redu, postavljena je »na mjestu blizu Škuljskog brda[17] i Gradine«.[18][1] I danas se ovaj lokalitet naziva Duboka draga. Spušta se sa sjeverne strane vrletnog Motokita u Rastok (Vrgorčani dio Ljubuškog polja ispod Motokita nazivaju Rastok) nad ponornicu Banju, koja tu izvire, a ponire 2 km dalje prema istoku.

[2] Lokalitet iznad sela Banja, sjeverno od Vrgorca.

[3] Ceviz bayiri, u ZA (122 a) Monte Orah — brdo Orah na kojemu se nalazi i selo istog imena. Leži sjeverozapadno od Vrgorca.

[4] Banja, selo na padini brda Orah, sjeverno od Vrgorca. Tragovi ovih triju gromila postoje i danas.

[5] Bubrig, naziv koji se može čuti samo još kod starijih mještana. Označava padinu brda Orah, koja se spušta u polje.

[6] U ZA (122 a) Vagnazza, danas nepoznato.

[7] Orah, selo na istoimenom brdu.

[8] U ZA (122 a) Cernizza. Ovaj ili sličan naziv za neki izvor ili bunar nisam mogao utvrditi.

[9] Brestovo polje, stari naziv za dio polja, ispod brda Orah, odnosno ispod njegove padine Bubrig.

[10] Mramor, tako se i danas naziva jedan kompleks plodnog i obradivog zemljišta u polju Rastok.

[11] Bilobrig, nalazi se u polju ispod brda Orah, ispod Polića kuća.

[12] Prokopica, plodno i obradivo zemljište, nepun kilometar udaljeno od Mramora.

[13] Vjerovatno je riječ o rijeci Matici.

[14] Nepoznato.

[15] U ZA (122 a)... del dizdaro di Vargoraz. U Vrgorcu je sasvim dobro očuvana kula vrgoračkog dizdara (u njoj je rođen Tin Ujević).

[16] Naziv Vučje, Vučine ili sl. danas nepoznat.

[17] Škulja, brdo i selo na cesti Vrgorac—Metković, nepuna tri kilometra od Vrgorca.

[18] Gradina, brdo iznad sela Veliki Prolog, a između njega i Vrgorca, na desnoj strani ceste Vrgorac—Metković.