OD MIRADŽA DO HIDŽRETA

Salavat

Koliko je samo stek’o na Miradžu Resul snage!
Kako li je obradov’o pristalice svoje drage!
Od sad za njih više nema na Božijem putu smetnje.
Više za njih ne postoje ni pritisci ni prijetnje.

Stare knjige pričaju nam tužne priče iz tih dana,
O stradanju i mukama Resula i muslimana.
Pričaju nam o saburu i junaštvu ovih ljudi
Pred kojim se kosa diže i istinski respekt budi.

Nisu mogli da ih slome ni kad su ih žive sjekli
Nisu mogli da ih slome ni kad su ih žive pekli.
Nije više bilo sile da zadrži ovaj svijet
Koji smrt na Božjem putu ko mirisni prima cvijet.

A kad Mekkom puče priča o Jesribu i Akabi
Mušrici se uhvatiše, nisu više znali šta bi.
Nije bilo od koristi ništa što god učiniše.
Svakog dana islam jači, muslimana samo više!

Na sastanku svih prvaka odluka je donesena
Jednoglasna i za svakog sveta, neprikosnovena:
Muhammed je nepopravljiv pa prvaci ovog mjesta
Odlučiše svi do jednog da ga kazne smrću smjesta.

I dok buljuk ubojica – tridesetak mladih ljudi
Čeka gluho doba noći – Muhammed se sam probudi
Pa Alija – Lav Allahov – kad u Njegov jatak leže
On učeći "Ja sin” prođe kroz njih u cik zore svježe.

I dok Mekka zapanjena u potjeru ljude šalje
On sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom ide dalje,
Da vršeći Božju volju čitavome ljudskom rodu
Preda Božji poklon – Islam – pravu sreću i slobodu!

Sve što god ste ovdje čuli - istina je, neka znate
Zato na Njeg’ s poštovanjem donosimo salavate!

Salavati