Posveta, predgovor, recenzije

Bismillah

Mojim roditeljima – rahmetli Abbasu i Hanumici – posvećujem ovaj svoj rad kao znak trajne zahvalnosti što me odgojiše u islamu.

Sin Ešref

PREDGOVOR PRVOG IZDANJA

Prošlo je više od sedamnaest godina kako su napisani prvi stihovi ovog kazivanja. Mijenjalo se i dotjerivalo gotovo sve, od naslova do posljednjeg stiha. Nije se mijenjala samo osnovna želja: napisati o Poslaniku ono što je zaista bilo i to onako kako je bilo. Na to, između ostaloga, posebno obavezuje zadivljujuća, besprimjerna ljubav i poštovanje koju svi muslimani osjećaju i dostojanstveno iskazuju prema Posljednjem Božjem Poslaniku. Ova ljubav je i najtopliji, najveličanstveniji izraz zahvalnosti za sve što je darovao ljudskom rodu.

I ovo kazivanje je sićušni znak neizrecive zahvalnosti za vječnu sreću što pripadam Njegovom ummetu i što Ga ovako volim.

Ešref

Riječ autora

Prvo izdanje ovog Mevluda objavljeno je 1981. godine. Od tada je prošlo, evo, 12 godina. I u ovom periodu tragao sam za sigurnim podacima, koje u ono vrijeme nisam imao, nastojeći da pokrijem prazninu koja je postojala, naročito u predposlaničkom periodu. Rezultat toga nastojanja jeste sedam sasvim novih pjevanja čime je uspostavljen potrebni dokumentirani kontinuitet i premošćena ta praznina.

Došlo je i do malih, ali po našem shvatanju važnih izmjena, odnosno dopuna, koje su pretežno dogmatskog karaktera. One su rezultat koliko samog sazrijevanja cjelokupne problematike toliko i rezultat određenih saznanja zasnovanih na ličnom ubjeđenju da su ta saznanja hak – istine. A za to je trebalo vremena, traganja, razmišljanja i zaključivanja, pri čemu se stalno moralo voditi računa da je u pitanju ne samo naša savjest, akumuliranost znanja i čitav grozd onih koji imaju drugačije mišljenje, nego i vlastita koža, vlastita budućnost i ovdje i na Ahiretu.

Koliko su mi dozvoljavale moje skromne snage i ostale mogućnosti napisao sam ovo što sam napisao. Ako što nije najbolje rečeno molim Uzvišenog Allaha da mi oprosti. Moja iskrena i žarka želja, otkako sam zaokupljen ovim problemom – a tome je sada punih 29 godina – ostala je ista: napisati o Poslaniku ono što je zaista bilo i onako kako je zaista bilo. Na to nas – prepisujem iz prvog izdanja – posebno obavezuje zadivljujuća, besprimjerna ljubav i poštovanje koju svi muslimani svijeta osjećaju i dostojanstveno iskazuju prema Posljednjem Božjem Poslaniku. Ova ljubav je i najtopliji, najveličanstveniji izraz zahvalnosti za sve što je On darovao ljudskom rodu.

Zahvaljujem Svemogućem Allahu dž. š. što je omogućio da dođe do ovog drugog izdanja.

Neka Uzvišeni Allah dž. š. svojim nimetom obaspe i sve koji na bilo koji način pomogoše da dođe do ovog izdanja. Ovu Riječ završavam dovom:

Molimo Allaha dragog da svakome muslimanu Resulullah bude uzor a zakon sve u Kur’anu

Da nam srce u Imanu svakog časa bude čvršće

Da vjeruje samo Njega i da samo pred Njim dršće

UVODNA RIJEČ

Starješinstvu islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije u Sarajevu, prispjelo je, prije nekoliko mjeseci, tačnije 2. aprila 1980. godine, i registrovano pod br. 1764/80 pjesničko djelo – spjev o Muhammedu a.s., pod naslovom Muhamed Resulullah od prof. mr Ešrefa Kovačevića, stručnog savjetnika Orijentalnog instituta u Sarajevu, koje je potom dato na mišljenje eminentnim poznavaocima ove vrste književnog, umjetničkog i misaonog stvaranja, koje je od pojave Muhammeda a.s. sve do danas, a biće tako i ubuduće, zaokupljalo ljudske umove, tražeći od njih da zastanu nad fenomenom Muhammeda a.s. i daju oduška svojim osjećanjima, razmišljanjima i viđenjima o ovoj jedinstvenoj ličnosti ljudske i poslaničke povijesti.

Što se tiče vrijednosti, značaja i ljepote ovog djela koje u povodu naše ovogodišnje proslave Muhammed a.s. rođenja – mevluda – predajemo po prvi put našoj javnosti, smatram daje najbolje da vidimo šta su o njemu rekli njegovi recenzenti, koji su, kako je očito, pomno pregledali, proučili i ocijenili djelo Ešrefa Kovačevića.

Smatram da poslije navedenih mišljenja koja su dali naši pomenuti stručnjaci, nema više nikakve potrebe govoriti o opravdanosti ili bitnosti objavljivanja djela Muhammed Resulullah.

Ostaje nam još samo to da na kraju ove napomene, u povodu nastupajućih proslava Muhammed a.s. rođenja – mevluda – koje će se održati u svim muslimanskim sredinama širom naše zemlje, izrazimo našu nadu za sve ljude i kažimo: ŠEFA’ATUKE JA RESULALLAH! SALATUKE JA HABIBALLAH! HIDAJETUKE JA NEBIJJALLAH!

A. Smajlović

IZVODI IZ RECENZIJA

 

Akademik prof. dr Muhamed Filipović, profesor Univerziteta u Sarajevu:

VRIJEDAN DOPRINOS NAŠOJ VJERSKOJ POEZIJI

... Čini mi se da se Mevludu kojeg je spjevao E. Kovačević u pogledu toga ne bi moglo ništa reći. On, naime, obuhvata sve bitne elemente Muhammedovog života i rada i sve glavne događaje njegovog nastojanja na širenju islama i stvaranju islamske države.

... Drugo pitanje, koje se u vezi sa ovakvim djelima postavlja, jeste pitanje o vjerodostojnosti izlaganja, ne samo činjenica iz života, rada i naučavanja Muhammeda, tj. islamskih principa i vjerovanja već i samog osnovnog nadahnuća pisca i njegove islamske pravovjernosti. U tom smislu ja sam stekao utisak da je ovo djelo E. Kovačevića nastalo iz najdublje lične odanosti pisca prema Muhammedu i iz iskrenog islamskog uvjerenja. Nisam u njemu našao ni traga bilo kakvom odstupanju od osnovnih načela islama, kako ih propovijeda Muhammed i nalaže Kur’an.

... Dok o prethodnim pitanjima mogu govoriti sa ograničenim znanjem i kompetencijom, smatram, da u pitanju estetskog procjenjivanja imam znatnu kompetenciju i da mogu reći nešto što zaslužuje pažnju.

... Ovaj Mevlud pisanje nadahnuto, lijepim našim jezikom i uzvišenim stilom, kako to priliči temi i kako tradicija nalaže...

Možda bi na nekoliko mjesta trebalo naći bolje izraze, ali u cjelini se može reći da ovaj Mevlud predstavlja dobro pjesničko ostvarenje, u kojem je iskreno osjećanje, nadahnutost i odanost pisca, dobro poznavanje materije i savjestan rad na izradi, donio ploda i dao vrijedan doprinos našoj vjerskoj poeziji, koja je u nas mnogo njegovana i koja je dala značajne priloge našoj općoj pjesničkoj i duhovnoj kulturi, sve od XVI stoljeća evo do danas.

Prof. dr Jusuf Ramić, profesor Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu:

PO SADRŽAJU I STILU DJELO NEPROCJENJIVE VRIJEDNOSTI

Mevludski spjev Ešrefa Kovačevića Muhammed Resulullah pisan je u novoj formi u koju je autor ugradio obilje provjerenih i tačnih podataka koji se odnose na život i rad Muhammeda a.s.

Tu nema nikakvih čuda u momentu kada se posljednji Božji poslanik Muhammed a.s. rodio. Ćaba se nije kao kod Gaševiča „do zemlje sagnula i natrag se bez zijana vratila“. Nema tu ni predaje o kojoj istočni autori, a i neki naši, pjevaju u svojim mevlud ima:

U slavnome Taku sve se tresti stalo, četrnes šerefa na zemlju je palo...

Mevludski spjev Ešrefa Kovačevića ima i po stilu i po sadržaju neprocjenjivu vrijednost. Najuspjeliji stihovi, ako se tako može reći, su stihovi Prologa, Rodoslova i Miradža.

S obzirom daje ovaj mevlud lišen narodnih predaja o rođenju i životu Muhammeda a.s., s obzirom da odgovara u potpunosti vremenu i prilikama, bićemo slobodni da ga preporučimo za štampanje.

Prof. dr Lamija Hadžiosmanović, profesor Univerziteta u Sarajevu:

ZNALAČKI NAČIN SUKANJA JEDNOG VREMENA

Prvi dojam, koji se nameće čitaocu ovog poetskog djela, jest da je autor vrlo inventivno, sugestibilno i, prije svega, originalno, uspio da stihom uobliči život Poslanika. Ovaj spjev je lirski intoniran i dat s puno duše i suptilnosti.

Autor u svoj poetski tekst ugrađuje obilje dokumenata i dosljedno prati događaje od rodoslovlja Muhammeda a.s. do oprosnog hadža. Posebno je, po našem mišljenju, zanimljiv i autentičan Prolog, iako i ostali dijelovi ne zaostaju ni po originalnosti, ni po umjetničkoj vrijednosti. Autor traga za novim žanrom kazivanja događaja i u tome uspijeva. Otkriva nam na zanimljiv i jednostavan, ali znalački način, sliku jednog vremena i haotičnih historijskih zbivanja. Čini nam se da ovdje dolazi do punog izražaja i autorovo iscrpno poznavanje historije islama, međutim, o tome bi trebalo da svoj sud dade neko ko ima veće obrazovanje od mene iz te oblasti.

Prof. dr Fehim Nametak, viši naučni saradnik Orijentalnog instituta u Sarajevu:

DJELO SAZDANO NA NEPOBITNIM ČINJENICAMA

... Djelo Ešrefa Kovačevića predstavlja po našem mišljenju korak dalje i pravo osvježenje u oblasti ove, po opsegu inače skromne literature. Ono je ne samo religiozno-književno djelo, nego i djelo iz oblasti islamske edukacije u tolikoj mjeri što je svaki stav, svaka rečenica, svaki stih nepobitna činjenica koja može biti dokazana Kur’anom, hadisom ili najpouzdanijom literaturom iz oblasti povijesti islama.

... S druge strane, suptilnost poetskog izričaja, književne figure i na kraju duboka religiozna poruka koja se sama od sebe nameće i nadahnjuje čitaoca, tako da on ne može ostati ravnodušan slušajući izvođenje ovog recitala, pribavljaju ovom djelu i sve epitete vanredno vrijednog literarnog sastava...

... Stoga pojavu ovog djela smatramo izuzetno značajnim trenutkom u našoj islamskoj literaturi...

Iz pisma Prof.dr Nerkeza Smailagića

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3

Kur’ani Kerim, u poglavlju El-Ahzab, ajet 56. o Muhammedu a.s.

Strana 14

Allah i njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte Ga i vi i pozdravljajte Ga sa selamom.

Možda najtopliji stihovi u arapskoj poeziji, posvećeni Muhammedu a.s.

Strana 15

Kada god te put nanese o jutarnji vjetre svježi

kroz grad Božjeg Poslanika

Prenesi moj selam Revdi

jer u njenim njedrim’ leži svih svjetova čast i dika

Najdraži stihovi autora – Muhammedu a.s.

Muhammede, miljeniče

Stvoritelja jedinoga

Pozdravljam Te svakim dahom

i kucajem srca svoga!

Nema sreće kao Tebi

posvetiti vrijeme, zdravlje

A gorjeti Tvojim aškom

nad svakim je slavljem slavlje!

Ešref

Strana 9


Od istina, Poslaniče, koje sam o Tebi znao

S najdubljim sam poštovanjem sve o Tebi napisao